Czy wszystko może być sztuką?

w zbiorach Zamku Królewskiego
w Warszawie

STOWARZYSZENIE FALA KULTURY

Mińska 25

03-808 Warszawa