Monstfur

Bartłomiej Stypka  (urodzony w 1983 roku) i Łukasz Gawron (urodzony w 1984 roku) tworzą artystyczny duet MONSTFUR, nazywany też Potforem. Artyści, wywodzący się z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, uprawiają malarstwo, grafikę szablonową, graffiti.  Stypendyści stypendium twórczego Prezydenta miasta Częstochowy.

STOWARZYSZENIE FALA KULTURY

Mińska 25

03-808 Warszawa