Odbiorcy

 

Projekt stworzenia portalu lekcjemuzealne.com.pl jest wynikiem doświadczeń i wiedzy, jakie nasze stowarzyszenie miało okazję zebrać podczas realizacji zadania "Tajemnice sztuki współczesnej".

Prowadziliśmy je w 2014 r., korzystając z dotacji MKiDN, pochodzącej z programu "Edukacja" priorytetu "Edukacja kulturalna". Adresatami zadania byli nauczyciele wiedzy o kulturze. Spotkania z nauczycielami były okazją do przeprowadzenia ankiet i rozmów, pozwalających na lepsze poznanie ich potrzeb i problemów. Nauczyciele często wskazywali na trudności z udziałem w wydarzeniach kulturalnych i bywaniem z uczniami w instytucjach kultury. Jako powód najczęściej podawali zbytnie oddalenie miejscowości, w których uczą, od placówek zajmujących się kulturą i edukacją kulturalną. Innym problemem, który powtarzał się w wypowiedziach dydaktyków, jest brak odpowiednich kompetencji do prowadzenia zajęć o sztuce, wynikający z ich polonistycznego wykształcenia. Nasz projekt jest odpowiedzią na obie z tych potrzeb.

2010 - present

2010 - present

Paweł Althamer, Burłacy, 2013

fot. Bartosz Stawiarski

Źródło: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

STOWARZYSZENIE FALA KULTURY

Mińska 25

03-808 Warszawa