W Polsce działa ponad pięćset muzeów o różnych profilach. Więcej niż połowa z nich od lat prowadzi różnorodne działania edukacyjne: lekcje muzealne, warsztaty, zajęcia aktywizujące dla seniorów, wykłady, spacery historyczne. Są takie, które oferują stale kilkadziesiąt propozycji i takie, których oferta ogranicza się do kilku.

 

   W najpopularniejszych placówkach z oferty edukacyjnej korzysta każdego roku kilkadziestąt tysięcy zwiedzających. W innych frekwencję liczy się w tysiącach lub setkach. Większość muzeów realizujących misję edukacyjną rokrocznie notuje wzrost zainteresowania tego rodzaju ofertą i - co za tym idzie - wzrost liczby uczestników. Zgodnie z danymi publikowanymi w sprawozdaniach rocznych przez te muzea jest to w skali całego kraju kilkadziesiąt tysięcy odwiedzin!

 

   Liczba ta wygląda imponująco, dopóki nie zestawimy jej z liczbą uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których - według danych Centrum Informatycznego Edukacji - w roku szkolnym 2013/2014 było ponad 4 700 000. Przytłaczająca większość z nich nie brała zatem udziału w żadnych zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez instytucje muzealne.  Ci, który mieli okazję z takich zajęć skorzystać, w większości wypadków zrobili to tylko raz podczas całego cyklu kształcenia! Zupełnie nieliczni mieli szczęście trafić do szkoły, w której ambitny nauczyciel wybiera się ze swoimi podopiecznymi do kilku placówek... oczywiście w swoim najbliższym otoczeniu.

 

   Chcielibyśmy zmniejszyć nierówność  w dostępie do zajęć muzealnych i równocześnie zachęcić organizatorów wycieczek szkolnych do wpisania tego typu lekcji w programy wyjazdów.

 

   Liczni nauczyciele z mniejszych miejscowości, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać podczas realizacji zadania Tajemnice sztuki współczesnej, zwracali nam wielokrotnie uwagę na trudność w nauczaniu tego przedmiotu w oddaleniu od dużych muzeów. Z zazdrością mówili o szkołach mieszczących się w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu. Jednym z głównych powodów tej zazdrości był dostęp do zajęć organizowanych przez muzea i galerie.

 

 

STOWARZYSZENIE FALA KULTURY

Mińska 25

03-808 Warszawa